Запобігання та протидія корупції

«Запобігання та протидія корупції»

У структурі центрального апарату Держмитслужби утворено уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції –

Відділ у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції

 Основними завданнями Відділу є:

– підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції відповідно до вимог антикорупційного законодавства;

– надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

– участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

– проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

– здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

– здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

– здійснення контролю за дотриманням працівниками Держмитслужби правил етичної поведінки державних службовців.

З повідомленнями про вчинення працівниками Держмитслужби корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, або інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» з питань:

– використання своїх службових повноважень або свого становища та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

– обмеження щодо одержання подарунків;

– обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

– обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;

– обмеження спільної роботи близьких осіб;

– конфлікт інтересів;

– порушення етичних норм поведінки;

– порушення вимог фінансового контролю;

– незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень.

звертатись на сайт customs.gov.ua, номер телефону 15-48

 

Діяльність Відділу

  • Антикорупційна діяльність

(розміщуються повідомлення)

  1. «У Держмитслужбі за ініціативою Відділу створено Комісію з оцінки корупційних ризиків, наказ Держмитслужби від 03.01.2020 № 1 «Про початок роботи з оцінки корупційних ризиків»
  1. «Відділом розроблюється методологія щодо систематичного виявлення та проведення аналізу корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, скоєних працівниками Держмитслужби»
  1. «Співробітниками Відділу проводиться серед особового складу центрального апарату роз’яснювальна робота з питань подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік»

 

  • Антикорупційне законодавство України

(перелік нормативно-правових антикорупційних актів, відкриваються за посиланням)

Конституція України

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про державну службу»

Постанова КМУ від 04.09.2103 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції:

– від 13.07.2017 № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції»;

– від 13.02.2020 № 1 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»;

– від 10.06.2016 № 3 «Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування»;

– від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»;

– від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»;

– від 29.09.2017 № 839 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»;

– від 21.12.2018 № 3207 «Про затвердження Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки цих декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів»;

– від 19.01.2017 № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»;

– від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»;

– від 08.12.2017 № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження»;

– від 08.07.2017 № 286 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами».

  • Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та виявлення корупції

(розміщуються повідомлення про проведення міжнародних зустрічей з питань міжнародної взаємодії у сфері запобігання та виявлення корупції)

  • Антикорупційна програма Держмитслужби

(розміщуються всі інформаційні матеріали пов’язані з підготовкою та розробкою антикорупційної програми)

Офіційна скринька Відділу anticorruption@customs.gov.ua

15 48 подати скаргу